Στις 30 Ιουνίου 2022 οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη με οικοδεσπότη τον οργανισμό TREBAG, με στόχο να συζητήσουν τις τελικές λεπτομέρειες σε σχέση με τις πιλοτικές δοκιμές σε εταιρείες, των παραδοτέων του έργου Inspirer. H ανάγκη συμμετοχής τόσο από μεσαίες όσο και από μεγαλύτερες εταιρείες, η εκπροσώπηση από εταιρείες όλων των κλάδων, η συλλογή πληροφοριών για τη βελτίωση της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, ήταν μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τους εταίρους και για τα οποία η συνάντηση ήταν καταλυτική στο να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις.