Η ΟΒΕΣ με ευκαιρία τη λήξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος INVOLVE, οργανώνει τo Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 στις 9.00 - 15.00 στο Ξενοδοχείο The Stanley, Οδυσσέως 1, Πλ. Καραϊσκάκη Αθήνα διακρατική ημερίδα με θέμα:

"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΥΣΗ"

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν συνδικαλιστές από τη συνομοσπονδία FRATIA CNSRL της Ρουμανίας και τις ομοσπονδίες FAI CISL της Ιταλίας, SMC UGT της Ισπανίας και IGBCE της Γερμανίας.