Η πρώτη διακρατική ημερίδα του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT διοργανώθηκε από την συνομοσπονδία FAI CISL στη Ρώμη, στις 7 και 8 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://strengtheninginvolvement.obes.gr/