Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε η τελική διάσκεψη του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT της ΟΒΕΣ στην Αθήνα, στις 2 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Stanley.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του προγράμματος (Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος και Μάλτα) καθώς και πλήθος εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών από την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://strengtheninginvolvement.obes.gr/