Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική ημερίδα εργασίας, που διοργάνωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ) στο ξενοδοχείο Stanley με θέμα: «Σχεδιασμός κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση των μεταναστών εποχιακών εργαζομένων : διεθνείς συνεργασίες, δικτύωση και δημιουργία συνδετικών κρίκων» στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν Ιταλοί εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας FAI CISL, Γάλλοι εκπρόσωποι του οργανισμού Réseau Projectives, η αρμόδια εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας κ. Σταθοπούλου, ο Πρόεδρος των Αιγυπτιακών κοινοτήτων στην Ελλάδα κ.Elzafzaf, εκπρόσωποι του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εργατικών Κέντρων, εκπρόσωποι της Λαογραφικής εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα και του Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα Αττικής, επιστημονικών φορέων και συνδικαλιστές.

Η συζήτηση στο καυτό θέμα των ξένων εποχιακών εργατών στη γεωργία και των προβλημάτων εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τα κυκλώματα διακινητών και διαμεσολαβητών στις διάφορες χώρες υπήρξε γόνιμη, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διακρατικής συνεργασίας καθώς και αξιοποίησης του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου και βελτίωσής του στο μέλλον.