Η πρώτη διακρατική ημερίδα του προγράμματος NEW CHALLENGES διοργανώθηκε από την συνομοσπονδία CFE AGRO στο Παρίσι στις 13 Σεπτεβμρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://newchallenges.obes.gr/el