Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο πρώτο διμερές εργαστήριο του προγράμματος NEW CHALLENGES που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια, Βουλγαρία στις 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από τους εταίρους του προγράμματος από την Βουλγαρία, την συνομοσπονδία PODKREPA.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://newchallenges.obes.gr/el