Το δεύτερο διμερές εργαστήριο του προγράμματος NEW CHALLENGES οργανώθηκε από την συνομοσπονδία FAI CISL στη Ρώμη, στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://newchallenges.obes.gr/el