Αντιπροσωπεία της ΟΒΕΣ ,με επικεφαλής τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, συμμετείχε στην Ματέρα της Ιταλίας στο τελικό συνέδριο προγράμματος για την εποχική εργασία μεταναστών στον γεωργικό τομέα.

Η τελική εκδήλωση διοργανώθηκε από την συνομοσπονδία FAI CISL και πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2019 στην Ματέρα της Ιταλίας. Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και πολλές άλλες χώρες.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η εποχική εργασία μεταναστών στον γεωργικό τομέα, που συχνά συνδυάζεται με ανασφαλή εργασία και κατά συνέπεια με φτώχια:

  • Συχνά συνδέεται με τη μαύρη αγορά εργασίας. Στην Ιταλία έχουν αναληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες, που μπορούν να προχωρήσουν μόνο εάν το επιτρέψουν οι κοινωνικοί εταίροι.
  • Οι μετανάστες συχνά προσλαμβάνονται ανεξάρτητα από το εάν έχουν προσόντα.
  • Συχνά επίσης οι μετανάστες είναι πολίτες τρίτων χωρών, που δε γνωρίζουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα.
  • Δεν υπάρχει κοινός ορισμός του τι σημαίνει εποχιακός εργάτης γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Υπάρχουν διάφοροι ενδιάμεσοι, που παρακάμπτουν τη νομοθεσία.
  • Τα σωματεία δεν παρέχουν στους ενδιαφερόμενους επαρκή και σωστή ενημέρωση.
  • Πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν πρακτικές ενάντια στην ποιότητα των προϊόντων της γεωργίας και στις ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης με τίτλο «Κοινό σχέδιο δράσης για τους εποχιακούς εργαζόμενους μετανάστες: διεθνείς συνεργασίες, δικτύωση και δημιουργία ομάδων αναφοράς» (αριθμός έργου VP/2017/001/0044-VS-017-0363).

Το έργο δημιούργησε διακρατικές συνεργασίες και δικτύωση σωματείων από διάφορες χώρες μέσω εκδηλώσεων και εργαστηρίων όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και προτάθηκαν λύσεις πάνω στο ζήτημα της εποχικής εργασίας μεταναστών στον γεωργικό τομέα,

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο (στα ιταλικά) και φωτογραφίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.faicisl.it/progetti-internazionali/.