Η ΟΒΕΣ σε συνεργασία με τη FAI CISL από την Ιταλία και το Réseau Projectives πραγματοποίησε στην Αθήνα διακρατική ημερίδα με θέμα την απασχόληση μεταναστών ως εποχικών και μη εργαζομένων στη γεωργία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ. Συμμετείχαν συνδικαλιστές, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, σωματεία μεταναστών και ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις