Τις ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογικές προσαρμογές, που έφερε η πανδημική κρίση εξέτασαν εκπρόσωποι σωματείων και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα και Γερμανία που συμμετείχαν στο διμερές διακρατικό εργαστήριο/ημερίδα που οργανώθηκε στα γραφεία της zbb στο Βερολίνο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.