Με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών συνομοσπονδιών και σωματείων καθώς και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FAI CISL στη Ρώμη η διακρατική ημερίδα/εργαστήριο με θέμα «Ο αντίκτυπος της επιδημίας covid 19 στην ενημέρωση και διαβούλευση- η ανάγκη για οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση έργου New Challenges+.