Τις επιπτώσεις της επιδημικής κρίσης στην εργασία, την απασχόληση και την ενημέρωση και διαβούλευση συζήτησαν 32 εκπρόσωποι εργαζομένων εργοδοτών και εμπειρογνώμονες σε ημερίδα που οργάνωσε η ΟΒΕΣ στο πλαίσιο του προγράμματος New Challenges+ στις 4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Stanley στην Αθήνα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Απασχόληση της ΕΕ.