Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Ενημέρωση και τη Διαβούλευση

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας Κύπρου, Μάλτας και Βουλγαρίας με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας των μικρότερων χωρών της ΕΕ στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Υγεία και ασφάλεια στη βιομηχανία

Το θέμα της επίτευξης συνθηκών εργασίας που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία σε βιομηχανικούς χώρους παραμένει μακριά ακόμα από τα επιθυμητά επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο στην υγεία & ασφάλεια έχει η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων

Η ΟΒΕΣ έχει πραγματοποιήσει σειρά διακρατικών δράσεων, ερευνών σε εργοστάσια και μεγάλες επιχειρήσεις και έχει εκδώσει Οδηγό Συνδικαλιστών πάνω στο θέμα της ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Η ΟΒΕΣ πρωτοπόρος στα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

Αγωνιζόμαστε επί σειρά ετών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο για τη σωστή εφαρμογή των Οδηγιών για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, μέσω παρεμβάσεων, προγραμμάτων, εκπαιδεύσεων, εκδόσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Ενημέρωση και διαβούλευση – Νέες προοπτικές

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις νέες προκλήσεις για την Ενημέρωση και τη Διαβούλευση (οργάνωση, τεχνολογία, περιβάλλον, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α.).

Ενημέρωση και διαβούλευση – Νέες προοπτικές 2021-2022

Tο έργο «Πληροφόρηση και διαβούλευση-Νέες προκλήσεις+», που χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ, στοχεύει στο άνοιγμα της συζήτησης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης νέων προκλήσεων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση που σχετίζονται με την πανδημία του Covid-19.

Περισσότερα

Ιστορικό μεταφοράς της οδηγίας 209/38 για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων στο ελληνικό δίκαιο


Περισσότερα

Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων

Κάνιγγος 31, 10682 Αθήνα

Τηλ: 2103304120

Fax: 2103825322

email: info@obes.gr