Η ΟΒΕΣ πρωτοπόρος στα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

Αγωνιζόμαστε επί σειρά ετών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο για τη σωστή εφαρμογή των Οδηγιών για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, μέσω παρεμβάσεων, προγραμμάτων, εκπαιδεύσεων, εκδόσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων

Η ΟΒΕΣ έχει πραγματοποιήσει σειρά διακρατικών δράσεων, ερευνών σε εργοστάσια και μεγάλες επιχειρήσεις και έχει εκδώσει Οδηγό Συνδικαλιστών πάνω στο θέμα της ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Υγεία και ασφάλεια στη βιομηχανία

Το θέμα της επίτευξης συνθηκών εργασίας που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία σε βιομηχανικούς χώρους παραμένει μακριά ακόμα από τα επιθυμητά επίπεδα.

Συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Ενημέρωση και τη Διαβούλευση

Ο γενικός στόχος του έργου INVOLVE είναι να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών με στόχο την εφαρμογή της οδηγίας 2002/14 της ΕΕ και την ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων σε διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Ενημέρωση και τη Διαβούλευση

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας Κύπρου, Μάλτας και Βουλγαρίας με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας των μικρότερων χωρών της ΕΕ στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Ενημέρωση και διαβούλευση – Νέες προοπτικές

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις νέες προκλήσεις για την Ενημέρωση και τη Διαβούλευση (οργάνωση, τεχνολογία, περιβάλλον, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α.).

Περισσότερα

Ιστορικό μεταφοράς της οδηγίας 209/38 για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων στο ελληνικό δίκαιο


Περισσότερα

Πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning) για συνδικαλιστές


Συνδεθείτε

Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων

Κάνιγγος 31, 10682 Αθήνα

Τηλ: 2103304120

Fax: 2103825322

email: info@obes.gr