Το Δ.Σ. της ΟΒΕΣ πραγματοποίησε σήμερα 17/5 συνάντηση με το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Νεφελούδη. Στη συνάντηση κατατέθηκαν οι προτεινόμενες θέσεις της ΟΒΕΣ οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση του ΠΔ 240/2006 ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες σε φιλεργατική κατεύθυνση για το λόγο ότι το ΠΔ 240/2006 δεν είναι σύμφωνο με την Κοινοτική οδηγία 2002/14 την οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία.

Περισσότερα...

Το Δ.Σ. της ΟΒΕΣ θα πραγματοποιήσει συνάντηση με το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Νεφελούδη την ερχόμενη Τρίτη 17/5. Στη συνάντηση θα καταθέσουμε τις προτεινόμενες θέσεις που είναι η αναθεώρηση του ΠΔ 240 σε φιλεργατική κατεύθυνση γιατί δεν είναι σύμφωνο με την κοινοτική οδηγία 2002/14.

Περισσότερα...

Στις αρχές του 2010, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στη σύσταση επιτροπής για να συντάξει το σχέδιο του νέου ΠΔ που θα μετέφερε την οδηγία 2009/38 στο εθνικό δίκαιο.

Περισσότερα...