Το Δ.Σ. της ΟΒΕΣ θα πραγματοποιήσει συνάντηση με το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Νεφελούδη την ερχόμενη Τρίτη 17/5. Στη συνάντηση θα καταθέσουμε τις προτεινόμενες θέσεις που είναι η αναθεώρηση του ΠΔ 240 σε φιλεργατική κατεύθυνση γιατί δεν είναι σύμφωνο με την κοινοτική οδηγία 2002/14.

Ενδεικτικά σημειώνουμε:

  1. Οι κυρώσεις στους εργοδότες πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2002/14
  2. Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης εκ μέρους του εργοδότη των υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης εφόσον θα έχουν άμεσες συνέπειες όσον αφορά την ουσιαστική τροποποίηση ή τη λύση των συμβάσεων ή των σχέσεων εργασίας, οι αποφάσεις του εργοδότη δεν θα επιφέρουν νομικές συνέπειες στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων που θίγονται
  3. Προσδιορισμός των πρακτικών λεπτομερειών άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης, όπως ρητά απαιτεί η Οδηγία (γραπτή ενημέρωση, πρακτικά στην διαβούλευση κλπ).

Στην συνάντηση αυτή οι συνδικαλιστές θα θέσουν και τη δική τους εμπειρία από την εφαρμογή του ΠΔ 240 καθώς και κάθε άλλο θέμα που μπορεί να τους απασχολεί αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.

Τα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης θα γίνονται ολοένα και περισσότερο έντονα με την πιθανή αναθεώρηση του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις. Θα τεθούν επίσης θέματα για τις ομαδικές απολύσεις καθώς και για τις θέσεις της ΟΒΕΣ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων, Ευρωπαϊκή Εταιρεία κλπ.