Είστε εκπρόσωπος των εργαζομένων και ασχολείστε με την ενημέρωση και τη διαβούλευση;

Ο "Οδηγός Συνδικαλιστών για την Ενημέρωση και τη Διαβούλευση" έχει ως στόχο να σας παρέχει ένα εύχρηστο εργαλείο υποστήριξης με πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και συμβουλές για το σε τι πρέπει να δώσετε προσοχή. Ο οδηγός ασχολείται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) με την ενημέρωση και τη διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ