Στις 29.6.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΒΕΣ με τον Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας, κύριο Σούκο. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

  • Το πρόβλημα με τη μαύρη και Αδήλωτη Εργασία
  • Η αυστηρή εφαρμογή του 1264 περί απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών
  • Πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει η νομική συνυπευθυνότητα εργολάβου και εργοδότη σε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους
  • Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας (ΠΔ 240) με την κοινοτική οδηγία 2002/14, ως προς τις κυρώσεις στους εργοδότες που την παραβιάζουν