Την Τετάρτη 29.6.2016 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΒΕΣ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Νεφελούδη, στην οποία του έθεσε τα εξής ζητήματα:

  • Υπογραφή Σ.Σ.Ε.,
  • Πρόβλημα με τη μαύρη και αδήλωτη εργασία
  • Σε περίπτωση απολύσεων την καταβολή εφ άπαξ της αποζημίωσης του απολυμένου και όχι σε 8 δόσεις όπως έγινε επί Κυβέρνησης Σαμαρά
  • Τη φορολογική απαλλαγή της αποζημίωσης απόλυσης- συνταξιοδότησης
  • Την αυστηρή εφαρμογή του 1264 περί απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών
  • Οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε περίπτωση εργατικής διαφοράς να είναι άμεσα εκτελεστές από τον εργοδότη και να μην έχουν σχεδόν γνωμοδοτικό χαρακτήρα
  • Πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει η νομική συνυπευθυνότητα εργολάβου και εργοδότη σε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους
  • Εναρμόνιση κοινοτικής οδηγίας 2002/14 περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με το ελληνικό δίκαιο, δεδομένου ότι το Π.Δ. 240 αποτελεί ατελή μεταφορά της οδηγίας

Ο κ. Νεφελούδης δήλωσε ότι κατανοεί το δίκαιο των ζητημάτων που τέθηκαν και ότι θα ληφθούν υπόψη στη συνολική μεταρρύθμιση, που θα γίνει στα εργασιακά το φθινόπωρο.