Η τελική διάσκεψη του προγράμματος NEW CHALLENGES οργανώθηκε από την ΟΒΕΣ στην Αθήνα, στις 10 Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://newchallenges.obes.gr/el