Πραγματοποιήθηκε από την Ισπανική Συνομοσπονδία FETICO webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους – συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης Covid-19» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.