Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική ημερίδα εργασίας, που διοργάνωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ) στο ξενοδοχείο Stanley με θέμα: «Σχεδιασμός κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση των μεταναστών εποχιακών εργαζομένων : διεθνείς συνεργασίες, δικτύωση και δημιουργία συνδετικών κρίκων» στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα...

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε η τελική διάσκεψη του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT της ΟΒΕΣ στην Αθήνα, στις 2 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Stanley.

Περισσότερα...

Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο δεύτερο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που διοργανώθηκε από την UHM Voice of the Workers, στη Βαλέτα της Μάλτας, στις 16 - 17 Ιουλίου 2018.

Περισσότερα...

Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο δεύτερο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που διοργανώθηκε από την ΔΕΟΚ - Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου, στη Λεμεσό, στις 2 - 3 Ιουλίου 2018.

Περισσότερα...

Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο πρώτο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια, Βουλγαρία στις 24 - 25 Μαΐου 2018 και διοργανώθηκε από τους εταίρους του προγράμματος από την Βουλγαρία, την συνομοσπονδία PODKREPA.

Περισσότερα...