Η τελευταία συνάντηση του Inspirer πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Λουξεμβούργου, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022, με οικοδεσπότη το Ιταλο-Λουξεμβουργιανό Επιμελητήριο. Οι εταίροι συζήτησαν την πορεία των πιλοτικών δοκιμών, τις εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου ανά χώρα και τους καλύτερους τρόπους για την διάχυση των αποτελεσμάτων του στην Ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητά.

Το εκπαιδευτικό κέντρο της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου zbb διοργάνωσε στη Γερμανία webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος της κρίσης Covid-19, συμπεράσματα και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Πραγματοποιήθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία FAI CISL webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος της επιδημίας covid 19 στην ενημέρωση και διαβούλευση- η ανάγκη για οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Τις ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογικές προσαρμογές, που έφερε η πανδημική κρίση εξέτασαν εκπρόσωποι σωματείων και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα και Γερμανία που συμμετείχαν στο διμερές διακρατικό εργαστήριο/ημερίδα που οργανώθηκε στα γραφεία της zbb στο Βερολίνο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.