Το εκπαιδευτικό κέντρο της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου zbb διοργάνωσε στη Γερμανία webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος της κρίσης Covid-19, συμπεράσματα και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εργαζομένων» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Πραγματοποιήθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία FAI CISL webinar με θέμα «Ο αντίκτυπος της επιδημίας covid 19 στην ενημέρωση και διαβούλευση- η ανάγκη για οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Τις ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογικές προσαρμογές, που έφερε η πανδημική κρίση εξέτασαν εκπρόσωποι σωματείων και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα και Γερμανία που συμμετείχαν στο διμερές διακρατικό εργαστήριο/ημερίδα που οργανώθηκε στα γραφεία της zbb στο Βερολίνο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση της ΕΕ έργου New Challenges+.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργατικών συνομοσπονδιών και σωματείων καθώς και εργοδοτικών οργανώσεων από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FAI CISL στη Ρώμη η διακρατική ημερίδα/εργαστήριο με θέμα «Ο αντίκτυπος της επιδημίας covid 19 στην ενημέρωση και διαβούλευση- η ανάγκη για οργανωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΔ Απασχόληση έργου New Challenges+.