Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο πρώτο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια, Βουλγαρία στις 24 - 25 Μαΐου 2018 και διοργανώθηκε από τους εταίρους του προγράμματος από την Βουλγαρία, την συνομοσπονδία PODKREPA.

Περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 η προπαρασκευαστική συνάντηση του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT - "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ" της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών σωματείων - ΟΒΕΣ.

Περισσότερα...