Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική ημερίδα εργασίας, που διοργάνωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ) στο ξενοδοχείο Stanley με θέμα: «Σχεδιασμός κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση των μεταναστών εποχιακών εργαζομένων : διεθνείς συνεργασίες, δικτύωση και δημιουργία συνδετικών κρίκων» στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα...

Η ΟΒΕΣ σε συνεργασία με τη FAI CISL από την Ιταλία και το Réseau Projectives πραγματοποίησε στην Αθήνα διακρατική ημερίδα με θέμα την απασχόληση μεταναστών ως εποχικών και μη εργαζομένων στη γεωργία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ. Συμμετείχαν συνδικαλιστές, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, σωματεία μεταναστών και ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις