Μέλη της ΟΒΕΣ συμμετείχαν στο πρώτο διμερές εργαστήριο του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT, που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια, Βουλγαρία στις 24 - 25 Μαΐου 2018 και διοργανώθηκε από τους εταίρους του προγράμματος από την Βουλγαρία, την συνομοσπονδία PODKREPA.

Περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 η προπαρασκευαστική συνάντηση του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT - "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ" της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών σωματείων - ΟΒΕΣ.

Περισσότερα...

Η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ) είναι επικεφαλής στο επιχορηγούμενο από την Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόγραμμα STRENGTHENING INVOLVEMENT (VP/2017/008/0055). Το πρόγραμμα διαρκεί από 1.12.17 έως 30.11.18.

Περισσότερα...